Tips for gode flerspråklige hjemmesider

Flerspråklige hjemmesider
Skal du lage flerspråklige hjemmesider? Å forholde seg riktig til både språk og kultur er vitalt for at du skal nå frem til målgruppen din med rett budskapet.

Hvis du tar for lett på denne oppgaven vil du kanskje ikke bare kaste bort penger på hjemmesider som ingen leser, men til og med ødelegge ditt gode navn og rykte fordi du har fornærmet noen. Unngå å gå i fellen med dårlige oversettelser og at du ikke tar hensyn til ulike kulturer. Selv om mennesker har et felles språk, som for eksempel amerikanere og briter har engelsk som hovedspråk, kan forskjellene mellom amerikansk engelsk og britisk engelsk være store. Dessuten, begge landene har også store folkegrupper som ikke nødvendigvis har engelsk som hovedspråk.

Hva må du gjøre

Før man gir seg hen til å utvide virksomhetens hjemmeside til flere språk, bør du undersøke om det finnes spesielle forhold du må ta hensyn til.

Start med å analysere:

  • Hensikten med hjemmesider på andre språk
  • Hvilke er målgruppene dine
  • Hvilke språk bør du ha med
  • Har du nok ressurser til å vedlikeholde et nettsted med mange språk

Oversettelse

Bruk for all del ikke Google Translate. Dette verktøyet er ok å bruke hvis man raskt skal se hva kortere tekster betyr, selv om feil prosenten her også kan være meget høy. Bruk profesjonelle oversettere. Hvis dette blir for kostbart ta kontakt med fagpersoner som kanskje kan oversette

Det har lenge vært vanlig å vise hvilke språk man har sine hjemmesider på ved hjelp av flagg. Dette kan være problematisk ettersom et nasjonsflagg nødvendigvis ikke er nøyaktig nok for å fortelle hvilket språk som brukes på hjemmesiden. En del land, som for eksempel Sveits, har flere offisielle språk.

Kultur

Videre må du tenke på publikumet ditt. Mennesker fra ulike kulturer har ulike holdepunkter og oppfatter ofte informasjon på en annen måte enn det nordmenn gjør. Derfor er det meget viktig å ta hensyn til ikke bare selve språket, men også til de kulturelle forskjeller. Å oversette all tekst ord-for-ord er ikke alltid hensiktsmessig, og noen ganger det det direkte skade omdømmet til virksomheten din.

Sørg derfor at du har kjennskap til kulturene i de landene hvor målgruppen dine holder til og ta hensyn til dette både i tekst og bildebruk. Det finnes mange spesialister på internasjonal kommunikasjon som kan hjelpe deg med dette. Ingen vits i å tråkke i baret og skape motvilje samt dårlig PR, bare fordi du ikke har gjort hjemmeleksen din.

Hvordan skrive en pressemelding

hvordan skrive en pressemelding

Pressemeldingen er ikke død! Selv om medieverdenen har forandret seg de siste årene og nesten hvem som helst kan publisere på nettet, kan en omtale i pressen fortsatt være gull verd.

Ikke tenk kun riksaviser. I Norge er fortsatt lokalavisene populære og har mange lesere. Hvis du driver virksomhet hvor det største kundegrunnlaget befinner seg i ditt nærområde vil en pressemelding til lokalavisen være en god ide. Dette er en mulighet for selv småbedrifter å stikke seg frem. Hvis du ønsker og nå et større publikum som er geografisk spredt, tenk blader og fagtidsskrifter. Det finnes mange muligheter.

For at din pressemelding skal bli brukt og ikke havne direkte i søpla bør du merke deg noen viktige punkter:

1) Pressemeldingen må ha nyhetens interesse (ikke for deg, men for ditt publikum) for at journalisten skal komme til å bruke den. Send for all del ikke ut reinspikka reklame- eller salgsskriv.

2) Utform pressemeldingen som en artikkel. Sjekk hvordan artiklene blir skrevet i tidsskriftene og avisene du har tenkt å sende pressemeldingen til før du skriver. Lag gjerne flere ulike versjoner om det er hensiktsmessig.

3) Gå rett på sak og fatt deg i kortet. 3-400 ord rekker. Alltid svar på hvem, hva, når, hvor, hvorfor. Begynn med det viktigste slik at redaksjonen kan kutte teksten bakfra hvis de ikke ha plass til hele.

4) Bruk sitater. Hva en eller flere personer mener om saken er viktigere enn tørre faktaopplysninger. Tilby gjerne redaksjonen intervjuer med de ansvarlige i din virksomhet.

5) Engasjer leseren. Tenk på hvem du skriver for. Det er hverken journalisten eller redaksjonen, men leserne, potensielle kunder, investorer, interessegrupper osv.

6) Legg med grafikk og/eller bilder (linker til høyoppløselige bilder) som redaksjonen kan laste ned. Husk å skrive korte bildetekster og sette fullt navn på alle personene som er med på bildene. Navn på fotograf bør også med.

7) Bruk vanlig norsk og styr unna sjargong eller tekniske faguttrykk. Få noen andre til å lese korrektur før du sender avgårde pressemeldingen.

Gi ikke opp

Selv om ikke alle pressemeldingene dine generer presseomtale betyr det ikke nødvendigvis at din virksomhet, dine produkter eller tjenester er uinteressante. Det handler om å være på rett tid og sted også. Kanskje pressemeldingen din ikke nådde opp fordi det var mange andre viktigere nyheter som ble prioritert. Hvis det ikke haster kan det likevel hende at redaksjonen har spart den til en dag hvor det er tynt med nyheter. Uansett, send ut dine pressemeldinger når du nyheter å komme med.

Oppsett av pressemelding:

1) Tittel (ca. 5-6 ord, aldri over en linje).
2) Ingress (2-3 setninger) som gjenspeiler hovedpoenget.
3) Brødtekst og sitater (2-3 avsnitt, som har hvert sitt nyhetspoeng).
4) Bakgrunnsinformasjon skal stå etter artikkelen.
5) Helt til slutt setter du navn på kontaktperson for saken med dennes telefonnummer og epost. Her kan du også sette inn link til egen websider.